English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สบช. พ.ศ. 2564
      • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2567
(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

      • แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
      • รายละเอียดโครงการ ปีงบ 64
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุด วพ.พปก.
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 


ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิจัยฯ
      ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
      ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ
      ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
      ประกาศ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนActive Learning 6 รายการ
      ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนฯ Active Learning
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 ปีงบ 64
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียนฯ จำนวน 6 รายการ(e-bidding)
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ64 ไตรมาส3
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
      งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
      งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
      งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
      งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
      งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (4 หน่วยกิต)
(ขอเลื่อนการอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)

  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 5 กรกฎาคม - 5 พฤศจิกายน 2564
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 7
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ (เพิ่มเติม) ปศก.64
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ 64 (เพิ่มเติม)
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปศก. 64
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ปศก.64
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ ปศก 2564
      ประกาศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
      กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2563
      กำหนดระยะเวลาผ่อนผันและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
      ประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
      ประกาศ การยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :