English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
  กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คำสั่ง ของ สบช.
 
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งซ่อมงานเทคโนฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์
 


 


   
ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานนายช่างเทคนิค
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานนักประชาสัมพันธ์
      ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานนักประชาสัมพันธ
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Smart Nurse ทีมหมอครอบครัวฯ รุ่น1
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) 2 ตำแหน่ง
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (e-bidding)
      ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566 (ครั้งที่ 1)
      ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
      เผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย. 66 สขร.1
      รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ไตรมาส 2
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
      งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
      งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
      งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
      งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
      งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
  Reskill & Upskill พยาบาลเวชปฏิบัติ 2023: การดูแลสุขภาพประชาชนยุค Next Normal
(หน่วยคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล จำนวน 32 หน่วย)

  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566
ดูทั้งหมด >>        
 
งานพัฒนาบุคลากร
       
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :