แนะนำเรียนรู้ด้านสุขภาพและการพยาบาลฯ ด้วยตนเองผ่าน ThaiMOOC

ภาพประจำตัวสมาชิก
Administrator
โพสต์: 650
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 พ.ย. 2009 10:50 am
ที่อยู่: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 01 พ.ค. 2020 3:18 pm
เตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ชุดวิชา "การดูแลผู้สูงอายุ" รวมเนื้อหาดี ๆ มาไว้ที่ไทยมู้ก

สมัครสมาชิกไทยมู้กได้ที่ https://thaimooc.org/

cmu003 : การพยาบาลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/CMU003

mu014 : การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/MU014

wu003 : จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/WU003

stou010 : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม
https://cutt.ly/STOU010

stou012 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/STOU012

stou021 : การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
https://cutt.ly/STOU021

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
คำพูด
ภาพประจำตัวสมาชิก
Administrator
โพสต์: 650
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 พ.ย. 2009 10:50 am
ที่อยู่: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 01 พ.ค. 2020 3:20 pm
#คลังความรู้ช่วยปกป้องสุขภาพมาแล้วจ้า

เรียนรู้ด้านสุขภาพ การพยาบาลและการแพทย์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบไทยมู้ก

BCN001 : การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
https://cutt.ly/BCN001

CMU001 : การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม
https://cutt.ly/CMU001

CMU003 : การพยาบาลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/CMU003

DDC001 : การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG
https://cutt.ly/DDC001

MU010 : การจัดการสาธารณภัย...ใครๆ ก็ต้องรู้
https://cutt.ly/MU010

MU011 : กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้
https://cutt.ly/MU011

MU012 : EMS สายด่วนฉุกเฉิน
https://cutt.ly/MU012

MU014 : การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/MU014

NU005 : เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง
https://cutt.ly/NU005

NU025 : ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
https://cutt.ly/NU025

NU026 : ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร
https://cutt.ly/NU026

NU040 : การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น
https://cutt.ly/NU040

NU043 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์
https://cutt.ly/NU043

RPU001 : การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
https://cutt.ly/RPU001

SCPHPL001 : ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น
https://cutt.ly/SCPHPL001-1

SRU003 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน
https://cutt.ly/SRU003

STOU.CCDKM012 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/CCDKM012

STOU001 : ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทยต้องรู้
https://cutt.ly/STOU001

STOU010 : การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม
https://cutt.ly/STOU010

STOU012 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/STOU012

STOU021 : การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
https://cutt.ly/STOU021

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
คำพูด
ภาพประจำตัวสมาชิก
Administrator
โพสต์: 650
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 พ.ย. 2009 10:50 am
ที่อยู่: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 12 พ.ค. 2020 12:39 pm
ฝึกฝนเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

BRU001 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
https://cutt.ly/BRU001

CU006 : ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ
https://cutt.ly/CU006

CMU018 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
https://cutt.ly/CMU018

CMU028 : การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
https://cutt.ly/CMU028

CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
https://cutt.ly/CPRU002

CRRU015 : ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
https://cutt.ly/CRRU015

CRRU017 : ภาษาและวัฒนธรรม
https://cutt.ly/CRRU017

HU002 : หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู
https://cutt.ly/HU002

HU005 : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม
https://cutt.ly/HU005

NU025 : ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
https://cutt.ly/NU025

SRU003 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน
https://cutt.ly/SRU003

STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
https://cutt.ly/STC001

STOU.CCDKM001 : สตาร์ทอัพอังกฤษ
https://cutt.ly/CCDKM001

STOU.CCDKM011 : ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
https://cutt.ly/CCDKM011

STOU.CCDKM012 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
https://cutt.ly/CCDKM012

WU014 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
https://cutt.ly/WU014
คำพูด

ย้อนกลับไปยัง ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron