วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี - สมัครสมาชิก

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

1. “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ให้บริการรับ และส่งอีเมล์ ผ่านทางเวปและระบบออนไลน์ของ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” แก่สมาชิกทุกท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้า ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการ โทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง ชื่อติดต่อบริการ ( login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาว ระหว่าง 6-18 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9, -, _ ไม่เว้นช่องว่าง

2. ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถใช้บริการ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเอง ในการรักษาชื่อติดต่อบริการ ( login name) และรหัสผ่าน ( password) ให้ปลอดภัย ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี

4. สมาชิก “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่