ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ตอบกระทู้


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.

BBCode ปิด
[Smile icon] ปิด
กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โพสต์ โดย admin » จันทร์ 14 มี.ค. 2016 7:43 am

ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า มีความรู้ในการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาการบริการผู้ป่วย และการถ่ายทอดสู่สังคม และชุมชน

กำหนดการรับทุนวิจัย ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนในเดือนเมษายน 2559 กรรมการพิจารณาเดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2559

โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามไฟล์แนบต่อไปนี้


เอกสารเพิ่มเติม


ผู้สนใจขอรับทุนส่งโครงร่าง ตามแบบโครงร่างขอทุน
มาที่ ดร.พรทิพย์ สุขอดิศัย
E-mail Address Thip550@hotmail.com
หรือ ส่งเอกสารที่
ดร.พรทิพย์ สุขอดิศัย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า
อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000

ข้างบน

cron