วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
      รบกวนอาจารย์เข้าทำแบบสำรวจเกี่ยวกับสารสนเทศฯ สบช.
      ประกาศจ้างเหมางานผู้ปฏิบัติงาน
      กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      คู่มือการใช้งานระบบประเมินความสุขบุคลากรฯ (Happinometer)
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธค61-สขร.1
      รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 (งบลงทุน)
      ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.61(สขร.1)
      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61(แบบ สขร.1)
      ประกาศสัญญาซื้อขายหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ 1 รายการ
 

                 
 

:: ลิขสิทธิ์โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ::
Copyright © 2007 Phrapokklao Nursing College. All rights reserved.