วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ iHSEP2019
      ประกาศจ้างเหมางานผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ยุทธวิธีชะลอวัย(Anti Aging)
      ประกาศรายชื่อนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนฯ ปศก. 2561
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานทั่วไป 3 อัตรา
 ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กค 62 (แบบ สขร.1)
      รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
      ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 (งบดำเนินงาน) 31กค62
      รายงานผลตามแผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 (งบลงทุน) 31กค62
      ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย. 62 (สขร.1)
 

                 
 

:: ลิขสิทธิ์โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ::
Copyright © 2007 Phrapokklao Nursing College. All rights reserved.