วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้ช่วยพยาบาลฯ (พัฒนา อสม. 65)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้ช่วยพยาบาลฯ รุ่นที่ 8
      ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยพยาบาลฯ โครงการผลิตเพื่อพัฒนา อสม. 65
      กำหนดการสอบคัดเลือก โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม.
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พกส.)
 ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ 11 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ทางการพยาบาล
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค. 65 สขร.1
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลฯ จำนวน 1 งาน
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ จำนวน 11 รายการ
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ทางการพยาบาล จำนวน 9 รายการ
 

                 
 

:: ลิขสิทธิ์โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ::
Copyright © 2007 Phrapokklao Nursing College. All rights reserved.