การดูงาน

      นางดลใจ จองพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้เดินทางพร้อมรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรทั้งประเทศ ไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิชาพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555